Logo OUCMANICE 70
562 01
Ústí nad Orlicí

Prodej zahájen od: 1.12.2019

Každý den včetně sobot
a nedělí od 9.00 do 17.00 hod.

Kontakt

Eva Olivová
mobil: 605 223 133

Jana Motlová
mobil:737 171 590
e-mail: jana.motlova@tiscali.czUpozornění: Jelikož se prodej provádí na nezpevněných plochách, doporučujeme vhodnou pevnou obuv a pro lepší manipulaci se stromky pracovní rukavice.

Copyrights 2009 © Designed & Coded By Mirgen